Wierszowisko 2022 wspierająHymn Wierszowiska

Zaproszenie na Wierszowiskowy Konkurs Plastyczny

Zapraszamy serdecznie wszystkich uczniów szkół zrzeszonych w Forum Polskich Szkół w Holandii do udziału w corocznym konkursie plastycznym odbywającym się przy Festiwalu Wierszowisko. 

Konkurs w tym roku przeprowadza Polska Szkoła Nijmegen-Arnhem. Dziękujemy szkole!

Temat: Zwierzaki – cudaki!

Kategorie: indywidualna (3-14 lat) oraz grupowa (jedna praca ze szkoły)

Zgłoszenia na konkurs przyjmujemy do: 31.01.2023

Wręczenie […]

Wierszowiskowy konkurs plastyczny: ulubiony polski wiersz

Zapraszamy serdecznie wszystkich uczniów szkół polonijnych zrzeszonych w Forum Polskich Szkół w Holandii do udziału w wierszowiskowym konkursie plastycznym. Obecną edycję konkursu przeprowadza Polska Szkoła w Tilburgu.

Do 18 kwietnia można wysyłać prace na adres podany w regulaminie. Prosimy o zapoznanie się z dołączonym regulaminem, zwracamy uwagę na zmiany dotyczące kategorii wiekowych i sposobu zgłaszania i opisania prac konkursowych.

Temat konkursu to tak jak […]

Wypowiedzi jurorów konkursu plastycznego

Wypowiedzi Jury:

Krystyna Ziach: “Jako członek jury byłam bardzo mile zaskoczona wysokim poziomem prac dzieci we wszystkich kategoriach wiekowych, a przede wszystkim wielką różnorodnością prac i zawartych w nich pomysłów. Ciekawe były prawie wszystkie prace, ale jak to bywa na konkursach tylko mała grupa mogła być wyróżniona. Temat: ”zielono mi” był bardzo rożnie interpretowany […]

Wyniki wierszowiskowego konkursu plastycznego

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO W 2016-TYM ROKU

POD TYTUŁEM: ‘‘ZIELONO MI W GLOWIE’’

JURY W SKŁADZIE:

Richard Bouwman, Els ter Horst, Cyprian Kościelniak, Ronald Ophuis, Krystyna Ziach

USTALIŁO WERDYKT I PRZYZNAŁO NASTĘPUJĄCE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

KATEGORIA 3-4 LATA

Nathan Truś (PS Tilburg) Salomea van Halteren (PS Tilburg) Julia van Dommelen (PS Osstoja)

KATEGORIA 5-6 LAT

Janek […]

Wyniki kon­kursu plastycznego

Ogła­szamy wyniki Wier­szo­wi­sko­wego Kon­kursu Pla­stycz­nego 2014 „Moja Wielka Przygoda”!!!

15 lutego obra­do­wało dostojne Jury w skła­dzie: pani Mira Skot­nicka, pan Krzysz­tof Ste­fań­ski, Agnes i Piotr Ste­fań­ski, oraz Monika Konopka, aby wybrać naj­pięk­niej­sze prace pla­styczne prze­słane do Nij­me­gen przez pol­skie szkoły z całej Holan­dii. Zada­nie było bar­dzo trudne, bo prze­sła­li­ście Kochani takie piękne prace, wyko­nane z […]