Hymn Wierszowiska

2001 Wierszowisko

II Festi­wal Pol­skiej Poezji dla Dzieci Wier­szo­wi­sko 2001 — wier­sze Jana Brze­chwy