Hymn Wierszowiska

Zaproszenie

Zaproszenie dla uczniów szkół polonijnych niezrzeszonych w Forum Polskich Szkół w Holandii:

Wychodząc naprzeciw potrzebom, chcielibyśmy zaprosić do udziału w Wierszowisku 2017 także uczniów szkół niezrzeszonych w Forum Polskich Szkół w Holandii. Mamy do dyspozycji trzy miejsca w kategorii indywidualnej, dla dzieci w wieku 4-12 lat (występy są podzielone na trzy kategorie wiekowe). Prosimy chętnych o zgłoszenie chęci udziału poprzez wysłanie wiadomości na adres: info@fpsn.nl (w terminie do 13.2).

W mailu proszę podać imię i nazwisko, wiek dziecka, datę urodzenia oraz nazwę szkoły polonijnej z Holandii, do której dziecko uczęszcza. Spośród wszystkich zgłoszeń wylosujemy trójkę dzieci, które będziemy wówczas prosić o podanie tytułu i autora wiersza.

Losowanie odbędzie się 18 lutego 2017 roku w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Hadze podczas obchodów Dnia Języka Ojczystego.

Szczegółowe informacje na temat festiwalu znajdują się na naszej stronie internetowej www.fpsn.nl oraz www.wierszowisko.com oraz naszych profilach społecznościowych.