Wierszowisko 2020 wspierająPatronat Honorowy

Wierszowisko 2019 zostało objęte Honorowym Patronatem Kongresu Oświaty Polonijnej (KOP).

List od Prezydium KOPu