Hymn Wierszowiska

List od Ambasadora

Ambasador_listSzanowni Państwo,

Z okazji wspaniałego jubileuszu l5-lecia Festiwalu Polskiej Poezji dla Dzieci” Wierszowisko”
przesyłam najszczersze gratulacje i wyrazy uznania dla jego wytrwałych i ambitnych organizatorów
oraz dzielnych małych aktorów.

W codziennym biegu niewiele czasu pozostaje na refleksję i podsumowywanie tego, co udało
nam się dokonać. Jubileusze dają nam ku temu pretekst i uzasadnienie. “Wierszowisko” wpisało się
na trwałe w krajobraz kulturalnego życia holenderskiej Polonii. Jest od wielu lat okazją dla polskich
dzieci, które tu znalazły swój stały bądź tymczasowy dom, do zaprezentowania na deskach
prawdziwego teatru w Malden swoich talentów i umiejętności, wspartych godzinami ciężkiej pracy
nad trudnymi czasem do wymówienia słowami. Efekty tej pracy są znakomite. Wiersze polskich
poetów płyną ze sceny i zapadają w pamięć małych aktorów i wdzięcznych widzów, wśród których są
nauczyciele, polscy i holenderscy rodzice, babcie i dziadkowie oraz przyjaciele. To godny najwyższego
szacunku wysiłe k, podjęty z myślą o krzewieniu znajomości języka polskiego i kultury polskiej
w Holandii, a także budowania tu pozytywnego wizerunku naszego kraju.

Z głębi serca nauczyciela akademickiego i jednocześnie Ambasadora Nadzwyczajnego
i Pełnomocnego w Królestwie Niderlandów dziękuję i życzę Państwu dalszych sukcesów w sferze
edukacji polskiej za granicą, jak również wiele radości z tworzenia i uczestniczenia we wspaniałym
widowisku poetyckim. Niech każdy kolejny rok będzie kolejnym etapem podróży do polskich serc.

Dr Jan Borkowski
Ambasador