Hymn Wierszowiska

Konsul RP w Hadze Pani Katarzyna Smoter (Holndia)